linkedin twitter facebook

“The art of choosing” door Sheena Iyengar

Hoe kom jij eigenlijk tot een goede keuze? De manier waarop we keuzes maken blijkt voor een groot deel te worden beïnvloed door onze (culturele) achtergrond, aldus Sheena Iyengar.

Geschreven door

Senior Loopbaanadviseur Noloc-geregistreerd/ Begeleiding bij burnout / Enneagramcoaching / Counselor Werk- en Levensvragen / Geestelijk Raadsman (i.o.), Intervisor, Onafhankelijk Vertrouwenspersoon