linkedin twitter facebook

Verwerken is soms hard werken

Horatius, een Romeins dichter sprak ooit de wijze woorden: “Tegenspoed schudt talenten wakker die bij voorspoed nooit zullen ontwaken. ”

Reorganisaties en ontslag. Overkomt het niet jezelf, dan is er wel iemand in je omgeving die er mee te maken krijgt. Ook binnen de GGZ wordt het steeds actueler met de komende bezuinigingen.
In Nederland beginnen we ons ook steeds meer zorgen te maken hoe we het hoofd boven water kunnen houden in deze Euro-draaikolk en ik vraag mij regelmatig af wat er zich werkelijk allemaal afspeelt onder onze Calvinistische stoïcijnse nuchterheid. Het zijn niet de veranderingen die het ons moeilijk maken, maar wel de pijn en moeite die het kost om afscheid te nemen van de oude situatie, het uit te houden in de tussenfase en nieuwe doelen vast te stellen voor de toekomst. Het lijkt wel alsof de ene verandering nog bezig is en de nieuwe zich al weer aandient. Het is belangrijk ons te realiseren daar waar uiterlijke veranderingen (reorganisaties) in enkele weken hun beslag kunnen krijgen, de innerlijke processen van medewerkers soms wel enkele maanden in beslag nemen. Vaak proberen mensen deze gevoelens van schaamte, angst of boosheid voor zichzelf en de omgeving te verbergen. Oude culturen waren vroeger meer verbonden met eigen rituelen om belangrijke transities oftewel overgangsmomenten werkelijk te beleven. Bijvoorbeeld de overgang van de seizoenen, de initiëring van jongens en meisje naar de puberteit, maar ook de momenten bij geboorte en de dood. Wij hebben helaas nog weinig verbondenheid met deze oude rituelen, maar kunnen er wel uit leren dat het oude eerst moet worden losgelaten voordat het nieuwe kan beginnen en dat tussen het einde en het nieuwe beging een tussenperiode ligt van chaos, een soort psychologisch niemandsland, waarin de mens sterk met zichzelf geconfronteerd wordt. Veel bedrijven werken met een Sociaal Plan wanneer mensen te maken krijgen met reorganisatie of ontslag. Maar daarmee alleen ben je er niet. Zorgvuldige berichtgeving en adequate begeleiding door het management binnen deze processen is zeer belangrijk voor zowel de mensen die achterblijven in een team als voor de mensen die op zoek moeten gaan naar een andere functie. Want als je werkelijk kunt loslaten, heb je twee handen vrij om je talenten op te pakken.

Geschreven door

Senior Loopbaanadviseur Noloc-geregistreerd/ Begeleiding bij burnout / Enneagramcoaching / Counselor Werk- en Levensvragen / Geestelijk Raadsman (i.o.), Intervisor, Onafhankelijk Vertrouwenspersoon