linkedin twitter facebook

Duurzaam HRM: groen of blijvend betrokken?

Wat is duurzaam HRM? Is dat blijvende betrokkenheid of juist ‘groen’? Hoe definiëren HR-professionals duurzaam HRM? Dat laatste vroeg Irene Rompa zich als trainee bij Kirkman Company en student arbeids- en organisatiepsychologie ook af. Ze deed er onderzoek naar waar ze cum laude op afstudeerde.

Ze startte met een vooronderzoek onder 11 HR-directeuren van Nederlandse bedrijven die zich nadrukkelijk profileren op het gebied van duurzaamheid. Die associeerden duurzaam HRM met onderwerpen als diversiteitsbeleid, de ontwikkeling van werknemers, flexibiliteit, vrijwilligerswerk, groen HRM en de gezondheid van werknemers.

De 205 Nederlandse en Belgische HR-professionals die daarna Rompa’s vragenlijst invulden, definieerden duurzaam HRM iets anders. Deze professionals associeerden het vooral met duurzaam vervoer (mobiliteit), ‘groene’ ontwikkeling, het betrekken van medewerkers bij de ontwikkeling van de duurzaamheidsstrategie en de ontwikkeling van medewerkers in het algemeen.

Opvallend was dat de respondenten Het Nieuwe Werken, diversiteitsbeleid gericht op competenties en een beleid dat gericht is op de mentale gezondheid van medewerkers net zo veel associeerden met duurzaam HRM als mobiliteit, groene ontwikkeling en ontwikkeling van de medewerkers.

Bron: www.nsvp.nl

Geschreven door

Senior Loopbaanadviseur Noloc-geregistreerd/ Begeleiding bij burnout / Enneagramcoaching / Counselor Werk- en Levensvragen / Geestelijk Raadsman (i.o.), Intervisor, Onafhankelijk Vertrouwenspersoon