linkedin twitter facebook

Coachingtips voor type 4 / de Romanticus

CartoonType 4, de Romanticus zet zijn creativiteit en eigen verbeeldingskracht in om eigen plannen en doelen te bereiken. Ze willen iets bijzonders en unieks creëren en zorgen ervoor dat alle condities hiervoor optimaal zijn. Daarmee wil hij ook werkzaamheden waarmee hij zich kan onderscheiden. Een functie die echte creativiteit vereist of misschien wel genialiteit. Een type 4 komt niet tot z’n recht in een werkomgeving die nauwe samenwerking vereist met anderen die meer mogelijkheden of kwaliteiten hebben, die meer waardering krijgen over zelfs beter betaald worden. Hiermee loopt je de kans dat ze gaan onderpresteren.
De type 4 ervaart grote betrokkenheid bij wat hij doet. Krijgt hij deze niet, dan haakt hij af.
Als lid van een team valt het ze niet mee om consensus te bereiken, daar hun persoonlijke visie voor gaat.
Als leidinggevende is het van belang dat je een type 4 de juiste middelen geeft om hun creativiteit te uiten. Daarbij is het belangrijk duidelijke criteria te stellen waaraan ze moeten voldoen, willen ze ook effectief meewerken in het team. Maak het persoonlijk voor een type 4 en hij zal er een succes van willen maken. In persoonlijke coaching of training wil de type 4 graag het nieuwe leren. Hij wil de wijsheid en bijzonderheid van de coach proeven als deze duidelijk maakt waar nu werkelijk de essentie ligt.
Als leidinggevende kan je een type 4 het beste ondersteunen door de behoefte aan esthetiek en persoonlijke waarde te erkennen. Tevens het aanbrengen van structuur in het werk en steeds even af te stemmen of de ideeën haalbaar en realistisch zijn, is van groot belang.
Je laat een type 4 echt in z’n kracht komen door zijn bijzondere bijdrage in het team te waarderen en het idealisme en zijn werkelijke betekenis erkenning te geven.
Ze raken hun vitaliteit kwijt wanneer je ze in een onbelangrijke rol zet of wanneer ze teveel in een bureaucratische sfeer terecht komen.

Geschreven door

Senior Loopbaanadviseur Noloc-geregistreerd/ Begeleiding bij burnout / Enneagramcoaching / Counselor Werk- en Levensvragen / Geestelijk Raadsman (i.o.), Intervisor, Onafhankelijk Vertrouwenspersoon