linkedin twitter facebook

Coachingtips voor type 5 / de Observeerder

CfCcFJdWwAAkNv2De Observeerder is zich bewust dat er noodzakelijke veranderingen doorgevoerd moeten worden in een organisatie om doelen te bereiken en maakt daarvoor een analyse. Met zijn onderzoekende en analyserende kwaliteiten kijkt hij naar wat de feiten zijn, welke gegevens voor handen zijn wat daar voor nodig is en zal hiervoor een eerste strategie of tactiek ontwikkelen. Het is van belang dat ze niet strijdig zijn met de visie van de organisatie.
De Observeerder wil altijd eerst rustig kunnen nadenken.
Als visionair en strategisch denker, overziet de 5 makkelijk het groter geheel, kan makkelijk taken en verantwoordelijkheden delegeren en blijft ook graag wat meer achter de schermen.
De Observeerder is emotioneel wat afstandelijk en heeft de neiging zich terug te trekken onder stress. Dan gaat hij nadenken over hoe nu verder.
Het pakt in die zin ook averechts uit om zijn aandacht te krijgen voor een nieuw idee of zaken waar hij nog niet over heeft kunnen nadenken. Hij moet eerst informatie kunnen verzamelen en onderzoeken alvorens hij tot handelen over gaat. Onder druk heeft hij de neiging om anderen niet te informeren over zijn besluitvormingsproces waardoor zijn besluit als een bevel kan overkomen. Echter, wanneer hij in balans is, is hij wel degelijk in verbinding en betrekt anderen bij de ontwikkeling van de nieuwe visie of oplossing.
Tip: de Observeerder heeft ruimte en tijd nodig om zaken te kunnen overdenken waarbij het van belang is zijn aandeel voor de ingebrachte analyses en inzichten duidelijk op prijs te stellen. Let in het aansturen erop dat je de persoonlijke grenzen waardeert en geef voldoende ruimte, vraag zijn mening over zaken en motiveer om tot handelen te komen.
Voor de Observeerder werkt het niet om met besluiten te komen op basis van emoties, of eisen te stellen zonder argumenten. Ook kan hij weinig met prietpraat of onvolledige gegevens.

Geschreven door

Senior Loopbaanadviseur Noloc-geregistreerd/ Begeleiding bij burnout / Enneagramcoaching / Counselor Werk- en Levensvragen / Geestelijk Raadsman (i.o.), Intervisor, Onafhankelijk Vertrouwenspersoon