linkedin twitter facebook

Coachingtips voor type 6 / de Loyalist

type 6Voor de loyalist is het belangrijk om in teamverband te werken. Het is belangrijk om vanuit duidelijke structuren en taken te kunnen anticiperen op mogelijke problemen binnen het team of de organisatie. Daarmee is hij wars van onvoorspelbare en snelle veranderingen. Zijn kracht zit ‘m in alert en creatief te reageren bij problemen en te komen met analytische oplossingen. Hij is goed in het maken van een strategische planning, gericht op de uitvoering, waarbij hij sterker is in de pionierfase dan in de uitbouw- en afrondfase.
Het is voor de loyalist prima om leiding te geven, mits de feedback die hij krijgt helder en betrouwbaar is. In zijn rol kan hij te toegeeflijk worden wanneer hij de rol van autoriteit niet prettig vindt, of hij kan te controlerend worden bij angst voor fouten. Hij heeft de neiging om opmerkingen als kritiek op te vatten en gaat dan twijfelen aan zaken.
Ze hebben te leren te vertrouwen op zichzelf en willen van hogerhand gesteund worden. Door twijfel hebben ze de neiging om dingen uit te stellen ondanks de vele gesprekken die ze voeren of het eindeloos vergaderen.
Een type 6-leider heeft onder stress de neiging om zijn verantwoordelijkheden van zich af te schuiven; neemt hij wel verantwoordelijkheid voor zijn successen en mislukkingen, dan is hij een effectieve en sterke leider.
Hij functioneert het beste wanneer de regels, de verantwoordelijkheden en de relaties met leidinggevenden duidelijk zijn.
Tips: geef helderheid wat de verantwoordelijkheid is van type 6 en het is van belang dat ze zich gesteund voelen door hogerhand. Door in allerlei angst- en doemscenario’s te blijven hangen, gaan ze zaken uitstellen, maar wanneer ze weer vertrouwen voelen, gaan ze er helemaal voor en werken ze hard en effectief.
Ze kunnen er slecht tegen wanneer ze ergens de schuld van krijgen of wanneer ze het gevoel hebben te moeten concurreren met collega’s.
Ze voelen zich erg gesteund bij positieve feedback over hun pragmatische en doelgerichte aanpak.

Geschreven door

Senior Loopbaanadviseur Noloc-geregistreerd/ Begeleiding bij burnout / Enneagramcoaching / Counselor Werk- en Levensvragen / Geestelijk Raadsman (i.o.), Intervisor, Onafhankelijk Vertrouwenspersoon