linkedin twitter facebook

Mindfulness en Transactionele Analyse

In het dagelijks leven hebben we ons allemaal uiteen te zetten met onze patronen waarbij miskenning wel een van de meest hardnekkige en belemmerende kan zijn.
Binnen de TA wordt miskenning ook wel gedefinieerd als het onbewust negeren van informatie die relevant is voor de oplossing van een probleem.

Stel je voor dat ik in een vergadering zit. Er zitten veel mensen aan de vergadertafel en ik wil graag een belangrijk punt inbrengen, maar krijg lastig de aandacht van de voorzitter. Anderen blijven voortdurend aan het woord en ik lijk er niet tussen te komen. Zonder dat ik het me bewust ben, herhaal ik een moment uit mijn kinderjaren waarbij ik aan tafel zit met mijn familie en ik iets wil zeggen, maar ik word niet gehoord daar mijn vader met anderen in discussie is. Ik heb het beeld van mijn vader geplakt op de voorzitter geplakt. Op dat moment begin ik te handelen, te denken en te voelen alsof ik nog steeds een kind ben en begin me behoorlijk ongelukkig en onmachtig te voelen. Daarbij zeg ik tegen mezelf: ‘het lukt me niet’ en ‘ik ben niet belangrijk.’
In feite kan ik alleen maar tot deze conclusie komen wanneer ik relevante informatie over de situatie in het hier en nu negeer. Eigenlijk heb ik de verschillende mogelijkheden om te reageren die ik als volwassene heb en die ik als jong kind niet had, miskend.
Ik had vooraf al helder kunnen aangeven een voor mij belangrijk punt in te willen brengen, of in te breken in een lange discussie waarbij ik aangeef tijd te willen voor een belangrijk onderwerp wat me bezig houdt.
Als ik daarvoor gekozen had dan had ik bewust in het hier en nu gezorgd voor een oplossing in plaats van passief te blijven en met een vervelend gevoel bij de vergadering te zitten.
Een goede bevriende collega zit bij de vergadering en ziet me inzakken en roept halverwege de discussie dat ze het zat is en dat ik ook nog een punt wil inbrengen.
Ook zij gaat daarmee in haar script (eigen verhaal) maar zij besloot dat te doen vanuit de levenspositie Ik+Jij- in tegenstelling tot mijn Ik-Jij+.
Zij ziet de voorzitter door de bril van haar eigen script, ging in de Ouderrol zitten en miskent daarmee het vermogen van de voorzitter om de vergadering goed te leiden.

In de training Mindfulness en Werk komen vaak dit soort voorbeelden naar voren waarbij medewerkers zich bewust worden hoe vaak ze de mogelijkheden in het hier en nu niet zien en de Volwassene in zichzelf miskennen en daarmee een ineffectief patroon van zichzelf in stand houden.
In deze training leer je hoe je meer persoonlijke effectiviteit kan ontwikkelen door je aandacht te trainen en daarmee minder reageert vanuit je automatische piloot (of in dit geval Kindpositie).

Wanneer je benieuwd bent hoe jij soms de Volwassene in jezelf miskent, onderzoek dan voor jezelf eens het volgende:

– denk eens aan een recente situatie waarvan de afloop voor jou onbevredigend was. In die situatie deed zich een probleem voor dat je niet oploste.
Kan je achteraf een of meer aspecten van wat er werkelijk speelde ontdekken die je hebt miskend?
– Had je op een andere manier kunnen handelen waaraan je toen niet hebt gedacht?
– Waren er hulpbronnen in de situatie beschikbaar waaraan je niet gedacht hebt om ze te gebruiken?

Nieuwe training Mindfulness en Werk start 23 oktober in de Bilt. Check de website voor meer informatie en om je aan te melden.

Geschreven door

Senior Loopbaanadviseur Noloc-geregistreerd/ Begeleiding bij burnout / Enneagramcoaching / Counselor Werk- en Levensvragen / Geestelijk Raadsman (i.o.), Intervisor, Onafhankelijk Vertrouwenspersoon