linkedin twitter facebook

Blijven leren en ontwikkelen

Enkele maanden geleden ben ik gestart met de certificering voor de Transactionele Analyse (TA).
In 2014 rondde ik al de opleiding af voor TA en vond het daarmee wel even voldoende: de opleiding was impactvol wat betreft mijn eigen persoonlijke- en professionele ontwikkeling.
En toch begon het te kriebelen en heb ik besloten mijzelf hierin verder te professionaliseren.

De TA is een theorie over onze persoonlijkheid, communicatie tussen mensen en de psychologische ontwikkeling.
Eric Berne heeft de TA in basis ontwikkeld in de jaren 1950-1970 en sindsdien zijn er tal van mensen geweest
die nieuwe concepten en ideeën over deze onderwerpen hebben ontwikkeld.

Wat mij ooit raakte binnen de TA waren de belangrijke filosofische veronderstellingen: de beweringen omtrent
mensen, het leven en het doel van verandering. Belangrijke veronderstellingen zijn:

  • Mensen worden oké geboren
  • Iedereen heeft het vermogen om te denken (naar vermogen)
  • mensen bepalen hun eigen lot d.m.v. besluiten in de jeugd die zij later kunnen herzien

Wat een vrijheid! Een belangrijk doel van de TA is het tot stand brengen van een zo open en zo authentiek mogelijke communicatie tussen mensen onderling en een steeds grotere bewustwording van wie men zelf is: met andere woorden, het bereiken van autonomie. Hoe belangrijk in deze tijd van grote verharding, polarisatie en wereldwijde conflicten.

En daarmee werd voor mij de TA de smeerolie en inspiratiebron tussen mijn belangrijke vakgebieden van het loopbaanadvieswerk en de Mindfulness.
In ons werkleven worden we het meest gelukkig wanneer we datgene kunnen doen wat het dichtst bij onszelf staat en werkelijke vervulling geeft: te ervaren dat het stroomt en daarmee betekenis kunnen geven aan het leven. In de grote momenten van verandering en transitie is het zo van belang dat we vanuit Ik ben oké een vrije keuze hebben hoe wij deze veranderingen een plek geven in ons leven en waar we ons opnieuw mee willen verbinden.
De Mindfulness biedt de mogelijkheid om ons bewuster te worden van ieder moment middels het trainen van de eigen aandacht. In het Hier en Nu zijn we het meest in verbondenheid met dat deel van ons dat we ons Volwassen Ik zouden kunnen noemen. Wanneer we bewust en vrij kunnen leven, los van onze teleurstellingen, onze angsten en verwachtingen, kunnen we werkelijk autonoom zijn en ieder moment zien als een moment van keuze en verandering.
Vrij van automatische- en beperkende patronen en met zorg voor onszelf, ook op de momenten dat het even lastig is.

Ik blijf voorlopig nog even doorgaan met leren en ontwikkelen: het wordt alleen maar leuker.

Geschreven door

Senior Loopbaanadviseur Noloc-geregistreerd/ Begeleiding bij burnout / Enneagramcoaching / Counselor Werk- en Levensvragen / Geestelijk Raadsman (i.o.), Intervisor, Onafhankelijk Vertrouwenspersoon