linkedin twitter facebook

Rollen in het gezin en kwaliteiten

Harold volgt sinds enkele weken een loopbaanonderzoek en realiseert zich tijdens het biografisch onderzoek dat hij als kind thuis altijd maar bezig was te kijken of alles goed liep tussen zijn ouders en zijn gehandicapte broertje.
In de rol van een soort bemiddelaar (zie ook Type 9 in het Enneagram) herinnert hij zichzelf als een lief en braaf jongetje. Hij schikt zich naar de wensen en omstandigheden van zijn ouders en zorgt ervoor weinig of geen deining te veroorzaken door onopvallend aanwezig te zijn. Hij heeft het gevoel een beetje over het hoofd te worden gezien doordat alle zorg en aandacht naar zijn gehandicapte broertje gaat. Maar daar zijn moeder de zorg moeilijk aankan en zijn vader veel weg is, neemt hij ook een beetje de ouderrol op zich om zijn moeder te ontlasten. In deze periode leert hij middels deze rol zijn eigen behoeften en verlangens te onderdrukken om daarmee geen gedoe te veroorzaken.
In zijn huidige rol als teamcoördinator voelt hij haarfijn aan wat anderen nodig hebben en biedt ondersteuning en aandacht daar waar nodig is; hij ziet zichzelf als rustig en flexibel en kan goed luisteren. Wat hij zelf echter van een bepaalde situatie vindt, of wat hij belangrijk vindt voor de afdeling, daar is hij zich vaak niet bewust van. Teamleden ervaren dat soms als lastig omdat ze daarmee niet helder hebben waar hij nu voor staat en zich niet uitspreekt. Het rommelt daarmee een beetje op de afdeling en Harold wilt dat graag veranderen.

De plek in het gezin, maar ook vroege boodschappen en geboden vanuit ouders zijn van grote invloed op (onbewuste) keuzes en gedrag van kinderen.
Als kind neem je thuis een rol in of krijg je een rol toegewezen: die rol neem je aan om erbij te horen; de bemiddelaar, de verantwoordelijke, de sterke etc. Deze rollen kunnen mede bepalend zijn voor de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten en studie- of beroepskeuze.

Middels deze rollen ontwikkelen we vaak ook ons script: samen met de geboden, verboden en ouderlijke programmering vormen ze de basis van ieders levensverhaal, zo ook hier van Harold.

In het traject leert Harold dat het van belang is meer aandacht te ontwikkelen voor het hier en nu; wat hij zelf ervaart en voelt en waar zijn eigen behoeftes liggen. Ook het ontwikkelen van daadkracht is voor hem noodzakelijk om als het ware te ontwaken in zijn energie en de juiste acties uit te voeren voor zijn eigen ontwikkeling. Hij wordt hierdoor meer zichtbaar en effectiever in zijn rol als teamcoördinator.

(De naam is in deze casus aangepast.)

Geschreven door

Senior Loopbaanadviseur Noloc-geregistreerd/ Begeleiding bij burnout / Enneagramcoaching / Counselor Werk- en Levensvragen / Geestelijk Raadsman (i.o.), Intervisor, Onafhankelijk Vertrouwenspersoon