linkedin twitter facebook

(Aan)geraakt

Afgelopen December was ik naar de tentoonstelling Huidhonger bij het Karmelklooster in Drachten. Huidcontact is de meest intieme communicatievorm tussen mensen en geeft ons daarmee subtiele gevoelens van contact, verbondenheid en tederheid. Het is een belangrijke levensbehoefte, net als eten en drinken. Huidhonger ontstaat bij gemis of een verlangen naar aanraking. Mensen kunnen het ervaren wanneer ze langere tijd alleen zijn, maar ook in een relatie waar weinig of geen intimiteit meer is.

Om te overleven zijn baby’s afhankelijk van hun tastzin en gaan instinctief op zoek naar de tepel van de moeder en haar huid en warmte: deze tastzin is ook van grote waarde aan het einde van het leven wanneer ons zicht en gehoor langzaam minder worden. Het aanraken van ouderen is iets wat we vaak vergeten. De ander aanraken is dus een intiem gebeuren en daarmee eigenlijk alleen toegestaan volgens bepaalde codes.

In het werk als coach en trainer is aanraken altijd iets om met zorg en duidelijke afspraken te verzorgen; ook hier zijn er (on)geschreven afspraken over welke aanrakingen bij welke gelegenheid gepast zijn. Je vraagt toestemming bij een bepaalde oefening en soms is de beweging intuïtief vanuit ondersteuning, aanmoediging of compassie. De hele #metoo ontwikkeling heeft het niet makkelijker gemaakt, maar ons wel het bewust gemaakt van grenzen en het maken van duidelijke afspraken.

In regel geef ik clienten altijd bij aankomst en vertrek een hand: vorige week gaf een cliënte na afloop van een emotionele sessie spontaan een stevige omhelzing. Ik was werkelijk even (aan)geraakt.

Geschreven door

Senior Loopbaanadviseur Noloc-geregistreerd/ Begeleiding bij burnout / Enneagramcoaching / Counselor Werk- en Levensvragen / Geestelijk Raadsman (i.o.), Intervisor, Onafhankelijk Vertrouwenspersoon