linkedin twitter facebook

Een zinvol gesprek

In de afgelopen weken heb ik de laatste had gelegd aan een nieuw aanbod: een zinvol gesprek.

Bureau Cornelissen biedt eigentijdse begeleiding bij levensvragen van medewerkers in organisaties en instellingen.
In het leven hebben we soms te maken met ingrijpende gebeurtenissen die
vragen kunnen oproepen. Zoals: wat betekent dit voor mij en hoe moet ik nu verder met mijn werk en leven?

Ook als het leven meezit kunnen we ons afvragen waar we nu echt onze inspiratie vinden of wie we nu ten diepste zijn en waar we onze kracht, hoop of zingeving uit kunnen putten. Dit soort zingevingsvragen zijn van alle tijden en iedereen heeft ermee te maken.

Wat kan Bureau Cornelissen hierin betekenen?
Wij zijn er voor mensen in organisaties die behoefte hebben aan steun, een luisterend oor en een nieuw levensperspectief: dit kan in de persoonlijke sfeer zitten, maar ook gerelateerd zijn aan de werksituatie.
Vaak kan een bedrijfsmaatschappelijk werker of psycholoog hierbij helpen, maar soms is er meer nodig. Meer diepgang; met een andere vorm van persoonlijke aandacht.

Situaties waarin een life counselor ondersteuning kan geven zijn:

 Vastlopen in werk- of privésfeer
 Eenzaamheid
 Burn-out
 Een ingrijpende levensgebeurtenis
 Gebrek aan zingeving
 Een (chronische) ziekte

Wat zijn levensvragen?
In deze moderne tijd vindt het individu veelal levenszin in de concrete maakbaarheid van het leven. Meestal verloopt onszelf gecomponeerde levensverhaal naar tevredenheid. Totdat we te maken krijgen met het niet-gekozene en het niet-maakbare van het leven. Deze gebeurtenissen beleeft men als diepe inbreuken op de verwachte vanzelfsprekendheid en kan hierdoor vastlopen.

Er kunnen levensvragen opkomen, zoals:
• Waarom is mij dit nu overkomen?
• Wat is nu werkelijk belangrijk voor mij?
• Van waaruit leef en werk ik eigenlijk?
• Hoe ga ik om met een lastig dilemma?
• Ik ben iemand verloren en voel mij eenzaam: hoe kan ik dat verwerken?
• Waar haal ik nu werkelijk energie uit?
• Hoe vind ik rust in mijzelf?
• Ik ben ernstig ziek geweest: er is veel veranderd: hoe ga ik hiermee om?

Als er veel speelt of is veranderd in ons leven, zijn we ons niet altijd bewust van levensvragen. We ervaren onrust of vermoeidheid, zien weinig perspectief meer voor onszelf in werk of leven. En kunnen dan soms lastig de motivatie opbrengen om met zorg en aandacht aan het werk te blijven.

Samen met de life counselor ga je op zoek naar de antwoorden op jouw levensvragen. Waardoor je je eigen balans en een zingevend perspectief (her)vindt; kortom een zinvol gesprek!

Wat kenmerkt nu gesprekken met een life counselor?
Gesprekken met een life counselor verschillen van andere vormen van hulpverlening door:
• er wordt geen medisch dossier aangemaakt en er is volledige vertrouwelijkheid;
• geen labels en geen diagnostiek;
• aandacht voor het ontwikkelen van meer veerkracht, een eigen levensvisie en een compassievolle houding naar jezelf;
• life counselor is een ondersteunende gesprekspartner, geen behandelaar;
• de focus ligt op ondersteuning, niet op een eindresultaat.

De inhoud van een traject
Tijdens vier gesprekken komen de volgende thema’s aan de orde:

• Wie ben jij? Wat houdt je bezig? Wat is er gebeurd?
• Wat is belangrijk voor je? Waar geloof je in?
• Waar wil je naartoe in je leven?
• Hoe ga jij om met lastige of pijnlijke situaties/veranderingen en wat geeft jou houvast?

Het kan lastig zijn om gelijk een antwoord te vinden op deze vragen. We noemen ze daarom ook wel ‘trage vragen’.

Dat zijn vragen die aandacht, zorg en tijd voor reflectie vragen waarbij een life counselor kan ondersteunen.

Een wandeling in de natuur kan een onderdeel zijn van de individuele sessies. We werken niet met gerichte opdrachten of testen.

Het doel van het traject
´Zonder zin worden we ziek’, schrijft psychiater Dirk de Wachter; het zoeken naar hernieuwde zin na een intensieve periode of vastlopen in de eigen levensloop vraagt om aandacht naar zinvinding, het vinden van meer veerkracht en weerbaarheid in jouw leven of werksituatie. Om weer te voelen wie je bent en wat je kracht, hoop en bezieling geeft in het leven.

Praktische informatie
Aanmelden
Medewerkers kunnen aangemeld worden via hun leidinggevende of HR-adviseur.
Een traject bestaat uit vier gesprekken van een uur en kan nog verlengd worden met twee gesprekken.

Aanmelden kan via een aanmeldformulier.

Het traject
Een traject duurt gemiddeld 6 tot 8 weken. Gesprekken vinden plaats bij Bureau Cornelissen in Zeist.

Of in overleg op de werklocatie of ergens anders (bijvoorbeeld wandelcoaching). Online afspreken kan ook.

Bureau Cornelissen
Steven Cornelissen is life counselor, Register Loopbaancoach en geestelijk begeleider (i.o).
Ruim 20 jaar coacht hij medewerkers in verschillende organisaties rondom zingevingsvragen, verlies en rouw en werkvragen. Hij is trainer Mindfulness en geeft trainingen in organisaties en aan individuen.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Steven Cornelissen via 06 238 37 503 of een bericht achterlaten via het contactformulier

Geschreven door

Senior Loopbaanadviseur Noloc-geregistreerd/ Begeleiding bij burnout / Enneagramcoaching / Counselor Werk- en Levensvragen / Geestelijk Raadsman (i.o.), Intervisor, Onafhankelijk Vertrouwenspersoon