linkedin twitter facebook

Over: Steven Cornelissen

Senior Loopbaanadviseur CMI / Begeleiding bij burnout / Enneagramcoaching / Counselor Zingeving in werk en persoonlijke ontwikkeling

Recente reacties van Steven Cornelissen

    Geen reacties van Steven Cornelissen.

Recente bijdragen van Steven Cornelissen

Gedicht: De moeder. het water

De moeder. het water Ik ging naar moeder om haar terug te zien. Ik zag een vreemde vrouw. Haar blik was wijd en leeg, als keek zij naar de verre overzijde van een water, niet naar mij. Ik dacht: misschien – Toen ik daar stond op het gazon, pilsje gedronken in de kantine van het Lees verder

(Aan)geraakt

Afgelopen December was ik naar de tentoonstelling Huidhonger bij het Karmelklooster in Drachten. Huidcontact is de meest intieme communicatievorm tussen mensen en geeft ons daarmee subtiele gevoelens van contact, verbondenheid en tederheid. Het is een belangrijke levensbehoefte, net als eten en drinken. Huidhonger ontstaat bij gemis of een verlangen naar aanraking. Mensen kunnen het ervaren Lees verder

“Zou iemand anders mijn leven kunnen leiden?”

Werken met de persoonlijke werkbiografie levert vaak belangrijke zingevingsvragen op. ‘Hoe komt het toch dat ik in het leven steeds weer situaties tegenkom die zo ontzettend veel op elkaar lijken? ‘Ik zit in een overgangssituatie in mijn werk en waar wil ik mij nu nog de komende jaren werkelijk op richten? Waarom ben ik eigenlijk Lees verder

Rollen in het gezin en kwaliteiten

Harold volgt sinds enkele weken een loopbaanonderzoek en realiseert zich tijdens het biografisch onderzoek dat hij als kind thuis altijd maar bezig was te kijken of alles goed liep tussen zijn ouders en zijn gehandicapte broertje. In de rol van een soort bemiddelaar (zie ook Type 9 in het Enneagram) herinnert hij zichzelf als een Lees verder

Blijven leren en ontwikkelen

Enkele maanden geleden ben ik gestart met de certificering voor de Transactionele Analyse (TA). In 2014 rondde ik al de opleiding af voor TA en vond het daarmee wel even voldoende: de opleiding was impactvol wat betreft mijn eigen persoonlijke- en professionele ontwikkeling. En toch begon het te kriebelen en heb ik besloten mijzelf hierin Lees verder