linkedin twitter facebook

Over: Steven Cornelissen

Senior Loopbaanadviseur Noloc-geregistreerd/ Begeleiding bij burnout / Enneagramcoaching / Counselor Werk- en Levensvragen / Geestelijk Raadsman (i.o.), Intervisor, Onafhankelijk Vertrouwenspersoon

Recente reacties van Steven Cornelissen

    Geen reacties van Steven Cornelissen.

Recente bijdragen van Steven Cornelissen

Een zinvol gesprek

In de afgelopen weken heb ik de laatste had gelegd aan een nieuw aanbod: een zinvol gesprek. Bureau Cornelissen biedt eigentijdse begeleiding bij levensvragen van medewerkers in organisaties en instellingen. In het leven hebben we soms te maken met ingrijpende gebeurtenissen die vragen kunnen oproepen. Zoals: wat betekent dit voor mij en hoe moet ik Lees verder

(Aan)geraakt

Afgelopen December was ik naar de tentoonstelling Huidhonger bij het Karmelklooster in Drachten. Huidcontact is de meest intieme communicatievorm tussen mensen en geeft ons daarmee subtiele gevoelens van contact, verbondenheid en tederheid. Het is een belangrijke levensbehoefte, net als eten en drinken. Huidhonger ontstaat bij gemis of een verlangen naar aanraking. Mensen kunnen het ervaren Lees verder

“Zou iemand anders mijn leven kunnen leiden?”

Werken met de persoonlijke werkbiografie levert vaak belangrijke zingevingsvragen op. ‘Hoe komt het toch dat ik in het leven steeds weer situaties tegenkom die zo ontzettend veel op elkaar lijken? ‘Ik zit in een overgangssituatie in mijn werk en waar wil ik mij nu nog de komende jaren werkelijk op richten? Waarom ben ik eigenlijk Lees verder

Rollen in het gezin en kwaliteiten

Harold volgt sinds enkele weken een loopbaanonderzoek en realiseert zich tijdens het biografisch onderzoek dat hij als kind thuis altijd maar bezig was te kijken of alles goed liep tussen zijn ouders en zijn gehandicapte broertje. In de rol van een soort bemiddelaar (zie ook Type 9 in het Enneagram) herinnert hij zichzelf als een Lees verder

Blijven leren en ontwikkelen

Enkele maanden geleden ben ik gestart met de certificering voor de Transactionele Analyse (TA). In 2014 rondde ik al de opleiding af voor TA en vond het daarmee wel even voldoende: de opleiding was impactvol wat betreft mijn eigen persoonlijke- en professionele ontwikkeling. En toch begon het te kriebelen en heb ik besloten mijzelf hierin Lees verder