linkedin twitter facebook

Intervisie voor medewerkers en teams in organisaties

Intervisie is een frequent overleg van een groep professionals om hun werksituatie te verhelderen en handreikingen te doen om er effectiever mee om te gaan. Het is een vorm van collegiaal overleg met als doel het op peil houden of verbeteren van het functioneren van de medewerkers als professional.
Intervisie is leren in wederzijdse verbondenheid. Leren van jezelf, van situaties en van en met elkaar. Het beoogt deskundigheidsbevordering, waarbij medewerkers een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken uit de eigen werksituatie. Het ontwikkelingsgericht werken is een uitgangspunt.

Wat is de werkwijze in de intervisie?

De basis van iedere intervisiemethode is dat iemand een dilemma of vraag inbrengt. Dit dilemma wordt onderzocht en geherdefinieerd zonder dat er ongevraagd advies wordt gegeven. Advies geven wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Overtuigingen, meningen en aannames worden ter discussie gesteld en over de situatie die hem bezighoudt. 

Wil je meer weten over de verschillende mogelijkheden van intervisie?

Neem gerust contact op voor meer informatie.