linkedin twitter facebook

Biografische gesprekken

Het leven wordt voortwaarts geleefd, maar achterwaards begrepen!
Sören Kierkegaard (Deense filosoof)

Wat zijn precies biografische gesprekken? 

Deze gesprekken vormen een belangrijke basis binnen het loopbaanonderzoek en kan gezien worden als een belangrijk hulpmiddel om meer en beter inzicht te krijgen in je persoonlijke levensthema’s. Het is een hulpmiddel om in een bepaalde fase van je leven bewuster en weloverwogen nieuwe stappen te nemen voor de toekomst. Het unieke van de menselijke persoon ligt in belangrijke mate in zijn levensloop, in de ontwikkeling van zijn potenties. Door onderzoek te doen op basis van jouw geschreven levensverhaal en het uitwerken van jouw levenslijn, worden jouw kwaliteiten en talenten bewust in verband gebracht met hun ontstaansgeschiedenis. Een enneagram-interview kan hier soms een onderdeel van uitmaken. Onze talenten zijn dus in die zin onlosmakelijk verbonden met ons unieke verhaal.

Wanneer is het zinvol biografische gesprekken te hebben?
Processen van veranderingen dienen zich vaak onverwacht en ongewild aan en dwingen je tot het maken van nieuwe keuzes. Soms kan een burnout (wat vaak een uitgestelde keuze is), ziekte of (persoonlijk) conflict aanleiding zijn om gesprekken aan te gaan.

Wat komt er binnen biografische gesprekken aan de orde?

 • Initiatieven die je wel (of niet) hebt opgepakt
 • Terugkerende thema’s in je leven / rode draad
 • Mensen die grote invloed hebben gehad op je leven: je Secure Bases
 • Welke uitdagingen ben je uit de weg gegaan
 • Belangrijke gebeurtenissen binnen je privéleven, werkleven en leerleven (opleidingen)
 • Hoe ga je om met je talenten en welke plek ga jij ze geven in je leven
 • Heb jij altijd al een soort roeping gevoeld maar er nooit vorm aan kunnen geven?

Wanneer is het zinvol biografische gesprekken te hebben?
Deze vorm van persoonlijk onderzoek helpt je om je verder te ontwikkelen en je daarbij sterker en vrijer te gaan voelen, zodat je niet langer het ‘slachtoffer’ bent van de omstandigheden en veranderingsprocessen, maar deelnemer vanuit persoonlijk leiderschap!

SAMENVATTEND
Biografische gesprekken kunnen behulpzaam zijn als:

 • Je op een kruispunt staat in een bepaalde fase van je leven en vanuit inzicht een nieuwe weg wilt inslaan
 • Je zicht wilt krijgen hoe je door gebeurtenissen en ontmoetingen in het leven uiteindelijk de persoon bent geworden die je nu bent
 • Je te maken krijgt met (meerdere) tegenslagen tegelijkertijd of bijzondere gebeurtenissen bv. burnout of ziekte)
 • Je inzicht wilt krijgen op voorliggende oorzaken van een burnout en middels nieuwe afspraken met jezelf dit opnieuw wilt voorkomen
 • Zelfsturing in je leven om verdere ontwikkeling vraagt

…………………………………………………………………………………………………………………………………
“ Door het schrijven van mijn levensverhaal kwam ik tot de ontdekking dat ik mij altijd heel laconiek en stoer had opgesteld t.a.v. het vroege overlijden van mijn vader en in een zorgrol naar mijn moeder was gestapt. Zorgdragen voor de ander en mijn eigen behoeften opzij zetten was een vanzelfsprekende overtuiging geworden. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in mijn burnout en ben nu gaan inzien dat ik eerst goed voor mijzelf moet zorgen en me niet gelijk op de hulpvraag van de ander richt. En ik ben familie van mijn vader gaan opzoeken om meer over hem te horen en hoor veel herkenbare kwaliteiten van hem! “
Ans (43) verpleegkundige
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Meer informatie nodig? Neem contact op.
…………………………………………………………………………………………………………………………………