linkedin twitter facebook

Koersonderzoek – Zingeving in Werk

Wat is een koersonderzoek?
Om meer zicht te krijgen op je talenten, kwaliteiten maar ook valkuilen is het doen van een koersonderzoek een goed begin. Het koersonderzoek begint met een oriënterend gesprek. In principe bestaat het koersonderzoek uit een 5-tal gesprekken, met een frequentie van eenmaal per 2 weken.

Wat houdt een koersonderzoek in?
Een belangrijk onderdeel van de koersgesprekken zijn de biografische gesprekken evt. aangevuld met een Enneagramonderzoek en/of systemisch onderzoek.
Je krijgt een werkboek met schrijfopdrachten of gaat aan de slag met persoonlijke opdrachten. We zullen kijken in de overige gesprekken naar persoonlijke kwaliteiten, ambities, werkwaarden, maar ook persoonlijke dromen en verlangens en hoe deze (n)ooit vervuld zijn. Aan het einde van dit onderzoek heb jij je eigen plan van aanpak geschreven welke acties je gaat ondernemen. Antwoorden ligt niet altijd kant en klaar, maar wel is duidelijk geworden wat je te doen staat om goed verder te kunnen binnen jouw huidige loopbaan.

Zingeving in werk – Wat is nu werkelijk de bedoeling?

De methode Zingeving in werk is een unieke methode, ontwikkeld door House of Coherence in Zeist, om vanuit integraal mensbeeld onderzoek te doen hoe je kan werken aan je eigen visie op werk (en leven) en hoe je dit toekomstbeeld effectief kan realiseren. Deze methode biedt een krachtige en effectieve combinatie tussen gesprekken met je loopbaancoach en de (schrijf)opdrachten die je zelf uitvoert. Deze opdrachten dragen bij aan het ruimte geven aan persoonlijke reflectie, geven daarbij richting aan het gesprek, waarin je je inzichten verder kan verdiepen om tot nieuwe perspectieven in werk te komen.

Dit traject bestaat uit 7 sessies van 1,5 uur. Voor dit traject ontvang je een uitgebreid werkboek met thuisopdrachten.

Voor wie?

De methode Zingeving in werk is bedoeld voor professionals die middels een persoonlijk traject met aandacht willen stilstaan bij wie ze werkelijk zijn, wat nu werkelijk zin- en betekenis geeft in werk en hoe ze vorm kunnen geven aan hun persoonlijke en professionele bedoeling in dit leven. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
“De opdrachten van het werkboek gaven mij uitstekende ondersteuning in het helder krijgen van mijn echte werkwaarden en persoonlijke drijfveren. Door het uitschrijven van mijn mogelijke wensberoepen werd ook duidelijk wat nu reëel en haalbaar is en wat ik in mijn vrije tijd verder te ontwikkelen heb. Ik heb intussen mijn plan van aanpak met mijn leidinggevende besproken en een verzoek gedaan of ik een opleiding voor facilitair manager kan volgen: hij stond hier wel voor open.”
Rob (34), projectmedewerker huisvesting GGZ
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Meer informatie nodig? Neem contact op.
…………………………………………………………………………………………………………………………………