linkedin twitter facebook

Re-integratie gesprekken

Het belang van goede begeleiding bij re-integratie.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Een medewerker uit de zorg is uitgevallen wegens aanhoudende klachten aan zijn rug en mag zijn werk als Persoonlijk Begeleider niet meer uitvoeren. Elders in de organisatie zijn geen passende functies gevonden.
De vraagstelling is om met behulp van loopbaanonderzoek meer duidelijkheid te verkrijgen over zijn kwaliteiten, interesses en mogelijkheden, met daaraan gekoppeld trajectbegeleiding naar een nieuwe functie elders in de organisatie.

Het re-integratietraject bestaat uit 4 fasen:

  • Diagnostische fase (loopbaantests, onderzoek naar vitaliteit, belemmeringen & potentieel. Dit wordt afgerond met een rapportage en concreet plan van aanpak)
  • Aanbodversterkende fase (inzet en organisatie van een korte branchegerichte oriëntatiecursus of (vak)gerichte cursus ter versterking van het persoonlijk aanbod (zoals bijvoorbeeld computervaardigheden, sociale vaardigheden of persoonlijke presentatie)
  • Arbeidsmarktoriëntatie fase(informatie verzamelen, houden van netwerk-gesprekken, voorbereiden sollicitaties (opstellen CV, brief, oefenen gesprekken)
  • Bemiddelingsfase (intensieve begeleiding m.b.t. sollicitatieprocedure, eventuele detachering-regeling, arbeidscontract en coaching tijdens de proefperiode op de werkplek)

Duur: 6 tot 12 maanden
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Meer informatie nodig? Neem contact op.
…………………………………………………………………………………………………………………………………