linkedin twitter facebook

Kosteloos ontwikkeladvies

Kosteloos ontwikkeladvies (regeling is gesloten per 01-12-2020)

Ontwikkeladvies

Het is belangrijk dat je regelmatig na blijft denken over de toekomst van je werk; de Corona-crisis heeft het belang hiervan versterkt nu veel mensen hun baan dreigen te verliezen of dat ze als zzp’er of freelancer weinig of geen opdrachten meer genereren. 
Om jou te ondersteunen, gaat het kabinet ontwikkeladviezen kosteloos beschikbaar stellen. Deze regeling gaat in per 1 augustus 2020.

 

 

Doel van deze regeling is om deelnemers kosteloos een ontwikkeladvies aan  te bieden, die gericht zijn op het inzichtelijk maken van en in betekenende mate vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Je kan dan een loopbaanadvies bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur inwinnen. Iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor dit ontwikkeladvies (conform STAP-regeling). 

Het pakket biedt (niet) werkenden, waaronder ook flexwerkers, zzp’ers en zelfstandig ondernemers, de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Naast het inwinnen van een ontwikkeladvies, is er de mogelijkheid een online scholingsactiviteit te volgen.
De aanvraag van de subsidie wordt verzorgd via de loopbaanadviseur. Het organiseren van een online scholingsactiviteit wordt door deelnemers zelf geregeld.

Het ontwikkeladvies kan je ondersteuning bieden wanneer je:

  • ondersteuning wilt in het sparren over jouw toekomstige werk en waar je het meest kansrijk bent in het vinden van werk
  • nadenkt over mogelijke (om)- of bijscholing
  • geen werk (meer) hebt als zelfstandige of loondienst en weer duurzaam aan de slag wilt in een functie die bij je past
  • werk wilt gaan doen waarbij je je meer van waarde voelt en meer werkplezier ervaart.

Welke richting ga je uit?

 

 

 

 

 

 

 

Een ontwikkeladvies start altijd met een online intakegesprek om jouw vraag en situatie verder te bespreken en vervolgens samen een duidelijk doel te formuleren: er is ruimte voor 4 loopbaangesprekken. 

Wat levert een ontwikkeladvies jou op?

  • Heldere focus op je talenten, kwaliteiten en professionele doelen
  • een plan van aanpak met minimaal 3 concrete actiestappen
  • advies op maat in effectievere positionering op de arbeidsmarkt

Het is vanaf 1 december 2020 niet meer mogelijk je aan te melden voor deze regeling! 

Kijk hier het filmpje

Is jouw profiel op LinkedIn al up-to-date?

LinkedIn Checklist Aaltje Vincent 2020