linkedin twitter facebook

Integraal mensbeeld

Door mijn verschillende specialisaties in de afgelopen jaren (zie persoonlijk) beschik ik over diverse werkvormen om  met loopbaan- en ontwikkelvraagstukken van cliënten aan de slag te gaan zoals online-assessments als Insights, Employabilitycheck en de testen van Meurs: deze zijn vooral geschikt om op basis van een snelle scan zicht te krijgen op drijfveren, competenties en vaardigheden.

Toch gaat het vaak over het durven (vast)stellen van de langzame vraag: de vraag waar het antwoord niet gelijk voorhanden ligt en vraagt om aandacht, tijd en persoonlijke betrokkenheid en compassie. Veelal is er bij dit soort vragen sprake van stagnatie, grote veranderingen oftewel transities in iemands persoonlijk of professionele leven. Ik doe dan persoonlijk onderzoek op basis van individuele gesprekken, schrijfopdrachten en zelfreflectie. Hiermee wordt bewustwording en verandering vanuit de cliënt ontwikkeld en doe daarmee een appèl op de eigen denkkracht en het ontwikkelen van de eigen autonomie.

Het integraal mensbeeld met de verschillende biografische levensfasen is de basis van waaruit ik werk: de mens als drie-geleed wezen met een fysiek lichaam, een ziel en een geest. Deze drie geledingen werken continu op elkaar in. Als mens leven we dus eigenlijk in drie werelden:

  • in de fysiek-materiële wereld
  • in de wereld van het innerlijke en het sociale: de zielenwereld
  • in de abstracte wereld van de inspiraties, de beelden, de intuïtie: de geestelijke wereld

Bij het beschouwen van de levensfasen van de mens onderscheiden we drie keer drie zevenjaarsfasen. In de eerste drie fasen (0 tot 21 jaar) ligt de nadruk op de biologische ontwikkeling, in de volgende drie fasen (21 tot 42 jaar) ligt de nadruk op de psychologische ontwikkeling en in de drie fasen die daarop volgen (42 tot 63 jaar) ligt de nadruk op de geestelijke ontwikkeling van de mens. 

In de gesprekken zullen we onderzoek doen naar hoe de ontwikkeling is doorlopen vanuit de uiterlijke- en innerlijke levenslijn. De uiterlijke levenslijn is alles wat we in feite kunnen terugvinden in het CV zoals onze oorsprong, scholing, werkgevers en hoe we onze wilskracht hebben ingezet om doelen te bereiken: de innerlijke levenslijn gaat over zingeving, talenten, intuïtie, waarden en geestkracht. Deze laatste is niet altijd even helder en vraagt dus onderzoek.