linkedin twitter facebook

Het bezielingsprofiel

Het bezielingsprofiel geeft richting bij heroriëntatie op leven en werk.

De context
Zowel jongeren die voor een opleidings-of studiekeuze staan als oudere volwassenen die tijdens hun loopbaan vast komen te zitten en behoefte hebben aan een andere invulling van hun werkbare leven, kunnen veel steun ervaren en richting vinden met behulp van het Bezielingsprofiel. De kern van het profiel vormt de bezieling: waar ligt je passie, waarin kun jij het verschil maken en ben je werkelijk uniek? Het Bezielingsprofiel geeft richting aan je loopbaan en beschrijft de meest wezenlijke ingrediënten van het loopbaanproces.

Op basis van de leer en de werking van de spirituele punten vanuit de spirituele astrologie en de esoterische astrologie van Alice Bailey, is door Carla Kerklaan (astrologe en loopbaanadviseur) in samenwerking met Peter Gerrickens (ontwikkelaar Kwaliteitenspel) het Bezielingsprofiel ontwikkeld.
Het is gebaseerd op de geboortegegevens (datum, tijd en plaats).
In dit profiel zijn de volgende 4 onderdelen van een persoon uitgewerkt: bezieling, aangeleerd gedrag, natuurlijk vermogen en wezenlijk verlangen. Deze onderdelen vormen samen een geheel.

Dit verslag vormt een mooie basis of bevestiging voor diegenen die meer zicht willen krijgen hoe nu werkelijk te leven vanuit eigen essentie. Wil je meer informatie, neem gerust contact op.