linkedin twitter facebook

Organisatieopstellingen

Een familie- of organisatieopstelling werkt met de techniek van de representatieve waarneming. Familie- en organisatieopstellingen hebben meestal plaats in een groep, maar kan ook met de coach gedaan worden middels een tafelopstelling d.m.v. poppetjes of voorwerpen. Een deelnemer brengt zijn of haar probleem in. Intuïtief kiest hij groepsleden uit, die tijdens de opstelling de rol van representant op zich nemen. Zij vertegenwoordigen familieleden of collega’s van de deelnemer. Ook andere zaken kunnen een plaats krijgen in de opstelling: het huis, de ziekte of het product.
Diegene die het probleem inbrengt, zit in eerste instantie aan de kant en kijkt toe, maar blijft wel actief betrokken of kan toelichting geven op vragen.
Een goede opstelling maakt heel duidelijk welke dynamiek de werkelijkheid heeft. Heel wonderlijk is dat de personen die een rol spelen in een opstelling, zich vaak net zo voelen als de personen in de realiteit. Deelnemen aan een opstelling kan soms heftige emoties met zich meebrengen, maar levert vooral verhelderende inzichten op.

Met een opstelling breng je dus letterlijk je omgeving, de mensen in je omgeving en de emoties en drijfveren van die mensen in kaart. Het totale beeld levert inzicht op over je eigen rol en verhouding tot anderen in je omgeving.

Binnen de praktijk wordt ondermeer gewerkt met familie- en organisatieopstellingen aan de hand van tafelopstellingen (met behulp van poppetjes of voorwerpen).
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Meer informatie nodig? Neem contact op.
…………………………………………………………………………………………………………………………………