linkedin twitter facebook

Teamcoaching

“Medewerkers zijn niet bang voor verandering, ze zijn bang voor de pijn van de verandering” George Kohlrieser

Een team is een samenwerking van individuen die gezamenlijk een doel willen verwezenlijken; een belangrijk en fascinerend proces. Het kan goed gaan maar hoe komt het dat teamprocessen van tijd tot tijd stagneren? Er ontstaat even een beweging, maar na verloop van tijd komt het oude, ongewenste gedrag gewoon weer terug wat een terugslag kan hebben op de samenwerking en de te behalen doelen.
Veranderingen in een organisatie of team kan grote impact hebben op medewerkers; we noemen dat ‘omgaan met transities’.
Wat betekent verandering voor medewerkers en hoe draag je als leidinggevende daar een verantwoordelijke rol in? Voelen medewerkers zich werkelijk gesteund bij vaak ingrijpende veranderingsprocessen? Hoe bied je steun en hoe daag je ze uit om tot nieuwe stappen te komen?

Wil een team tot betere samenwerking komen, duurzaam groeien en veerkrachtig kunnen reageren op druk en veranderingen, dan is verbinding aangaan tussen de teamleden middels de dialoog een belangrijke sleutel.
Centrale thema’s waar we onderzoek naar doen zijn verbinding met jezelf en het team,
je waarden, drijfveren en talenten. Wie ben jij in een steeds veranderende wereld (en team) en hoe ontwikkel jij je daarin?